top of page

Welkom bij 

Financieel op de rit

Financiële rust zorgt voor energie, incasseringsvermogen en een positieve mindset. Wanneer je merkt dat je financiële huishouden naar de verkeerde kant doorslaat kun je in een negatieve vicieuze flow terecht komen, die verschillende onderdelen van jouw leven beïnvloeden.

Als je zelf het gevoel hebt in deze negatieve spiraal te zitten, of wanneer je deze wilt voorkomen, zul je actie moeten ondernemen. Wanneer je kiest voor  Financieel op de rit, ga je gedurende 3 tot 12 maanden werken aan een gezond financieel huishouden en aan balans in je leven. Je krijgt elke sessie inzichten en praktische tips.

Herken je je in een van onderstaande verhalen en wil je een van deze trajecten volgen?

Stuur een mail naar: info@financieelopderit.nl 

of vul het contactformulier in. 

Ik maak ook een traject op maat, informeer 

naar de mogelijkheden. Informeer ook eens bij je werkgever of hij deze 

kosten wil vergoeden.

Basispakket

“Jan belt en zegt met grote schaamte dat hij er een beetje boel een zootje van heeft gemaakt. Ik snap het niet zegt hij…ik heb een goede baan, ik heb geen schulden en toch lukt het niet om rond te komen. Ik kan niet sparen terwijl ik een goed loon ontvang. ”

 

Doelgroep

De doelgroep voor dit basispakket zijn medewerkers die hun administratie op orde hebben maar het overzicht kwijt zijn. Waar gaat het geld naar toe? Ze hebben geen idee.

 

Doel

Het doel van dit traject is om compleet inzicht te krijgen van je inkomsten en uitgaven. De medewerker stelt een doel wat hij/zij graag wil bereiken zodat voorkomen wordt dat de medewerker financieel afglijdt.

 

Inhoud

Tijdens het intakegesprek gaan we de financiële administratie onder de loep nemen en stellen we een doel. De medewerker krijgt opdrachten mee zoals het in kaart brengen van zijn uitgaven (buiten de vaste lasten om). Tijdens de coachgesprekken geef ik tips hoe om te gaan met bijvoorbeeld weekgeld, hoeveel abonnementen heeft hij, wat kan hiervan opgezegd worden en hoe zorg je ervoor dat je snel een lening aflost. Hoeveel kan ik sparen en hoe zorg ik ervoor dat ik binnen mijn boodschappenbudget blijf. Er zijn 6 coachgesprekken* en een telefonische evaluatie.

 

Onderwerpen die tijdens dit traject besproken zullen worden

- Opstellen van een inkomsten en uitgavenoverzicht

- Omgaan met weekgeld

- Het spaarpotmodel

- Hoe los je (versneld) een lening af

 

Resultaat

Jan heeft een mooi financieel overzicht, heeft op dit moment 2 van de 4 leningen afbetaald, zijn spaargeld is ruim boven zijn doel en hij komt goed uit met zijn weekgeld. Hij neemt standaard een thermoskan koffie mee en koopt dit niet meer bij het tankstation.

Basis aanvullend pakket

“Sandra is na de scheiding een alleenstaande moeder met 2 kleine kinderen. Ze heeft een baan maar het is geen vetpot. Ze heeft geen idee of ze rond kan komen en ze weet niet hoe ze toeslagen moet aanvragen. Ze vraagt hulp omdat ze in zak en as zit.”

 

Doelgroep

Een scheiding, sterfgeval of je baan verliezen. Situaties die emotioneel zwaar zijn en waarbij je niet snel denkt aan de financiële gevolgen. Een budgetcoach kan je hiermee helpen.

 

Doel

Het doel van dit traject is om financieel inzicht te krijgen, hoe kan ik profiteren van de belastingdienst en hoe vraag ik bijvoorbeeld toeslagen/uitkering aan.

 

Inhoud

Tijdens het intakegesprek gaan we de financiële administratie onder de loep nemen. We gaan papieren ordenen en kijken we hoe we toeslagen/uitkering aan kunnen vragen. Zijn er schulden dan maken we een bezuinigingsplan en zoeken we uit hoe we meer inkomsten kunnen krijgen. Er zijn 13 coachgesprekken* en een telefonische evaluatie. We starten intensief met als doel dat de budgetcoach (met ongeveer 4 maanden) kan afbouwen zodat de werknemer weer zelf de financiële administratie kan doen. Na 6 maanden sluiten we het traject af.

 

Onderwerpen die tijdens dit traject besproken zullen worden

- Het ordenen van de (financiële) administratie

- Budgetplan maken

- Schuldenoverzicht maken

- hoe krijg ik meer inkomen

- hoe vraag ik toeslagen/uitkering aan

 

Resultaat

Sandra is financieel weer op orde. Zij had schulden uit staan bij vrienden en familie en deze zijn inmiddels allemaal afbetaald. Het koophuis is verkocht, ze huurt nu een woning en kan nu toeslagen aanvragen. Ze heeft een extra baan aangenomen voor meer inkomsten. Het is druk maar ze is tevreden.

Intensief pakket

“Jos (afgekeurd en uitkering) vraagt of ik samen met hem wil kijken naar zijn tandartsverzekering. Hij moet een behandeling ondergaan maar weet niet tot hoever hij verzekerd is. Waar liggen je papieren dan? Oh…geen idee, hier ergens. Papieren zijn niet te vinden. Ik geef aan dat hij sowieso moet rekenen op een gedeelte eigen risico. Pff nou ja we zien wel, kan het waarschijnlijk toch niet betalen. Sta nu ook al in het rood. Hoezo in het rood? Mag elke maand € 1000,- rood staan, dat doe ik dan ook”.

 

Doelgroep

De doelgroep voor het intensief pakket zijn medewerkers die de financiële huishouding niet meer op orde hebben. Papieren die zoek zijn, enveloppen niet meer openen, maandelijks rood staan en binnenkort aanslagen kunnen verwachten of loonbeslag. Dit proberen ze op te lossen met een voorschot op het salaris.

 

Doel

Het doel van dit traject is om de hele administratie te ordenen, het overzichtelijk maken van inkomende post, uitgaande post, ordenen in mappen om zo overzicht te creëren en te kijken waar het eerst actie op ondernomen moet worden.

 

Inhoud

We starten samen zeer intensief om overzicht te krijgen. Ik leg uit wat er moet gebeuren met rekeningen, welke belangrijke papieren bewaard moeten worden, we gaan betalingsregelingen treffen en maken een plan hoe we de stijgende schulden zo snel mogelijk kunnen afbetalen. Er wordt een inkomen- uitgaven overzicht gemaakt en geleerd wordt hoe met weekgeld om te gaan. Het doel is om het traject na 6/7 maanden af te bouwen zodat de werknemer het langzaamaan weer zelf kan doen. In totaal zijn er 20 coachgesprekken* en een telefonische evaluatie. Na 12 maanden sluiten we het traject af.

 

Onderwerpen die tijdens dit traject besproken worden

- Het ordenen van de (financiële) administratie

- Hoe werkt het mappensysteem

- Wat moet er gebeuren met rekeningen

- Schuldenoverzicht maken

- Betalingsregelingen treffen

- Wat gebeurt er als je in de schuldsanering komt

- Wat gebeurd er als je steeds rood staat

- Hoe denk je over geld

 

Resultaat

Jos gaat langzaam vooruit. Zijn administratie is geordend en staat mooi in mappen in de kast. Hij heeft betalingsregelingen getroffen en dat gaat de goede kant op. Het rood staan is nog een dingetje, hij wil dit binnenkort in de app uitzetten. Zijn mindset over geld is nog niet wat het zijn moet maar het traject is nog niet afgelopen. Kleine stapjes vooruit.

bottom of page